Kanske har du hört om GDPR (General Data Protection Regulation)?

GDPR är den dataskyddsförordning som ersätter PuL (personuppgiftslagen). Förordningen antogs i april 2016 och börjar gälla från den 25 maj 2018. GDPR syftar till att stärka dataskyddet för personer inom  EU och ställer högre krav på oss som organisation och vår behandling av dina personuppgifter.

Vi vill därför informera er som är medlemmar i Kungsängens TK att ni kan avregistrera er från klubbens register genom att skicka en begäran om detta via mail till info.ktk@telia.com. Väljer ni att avregistrera er så innebär det att ni inte längre är medlemmar i Kungsängens TK.

Kungsängens TK värnar om din personliga integritet och vi vill att du skall känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

KTK bjuder in till Kungsängen Junior Open den 17-18 mars. Poolspel för alla födda 00-08. Mer information här.

För flickor och pojkar födda mellan 2007-2011. Mer information här.

Från och med måndagen den 5/2 kommer bokning av tennistider i Kungsängens TK ske via ett webbaserat bokningssystem. För att registreras som användare i systemet krävs att man är medlem i Kungsängens TK och för att sedan börja använda systemet krävs att man köper minst 5 digitala klipp eller löser in 5 gamla kuponger hos Gunnar i Tennishallen from vecka 6, (en ”gammal” kupong mot ett nytt digitalt ”klipp”).

Bokningssystemet jobbar med klipp där ett klipp är en bana en timme. Priset för ett klipp beror på hur många klipp man köper åt gången. Följande prislista gäller:

  • 5 klipp 600:- (120:-/timme)
  • 10 klipp 1100:- (110:-/timme)
  • 20 klipp 2000:- (100:-/timme)
  • 40 klipp 3500:- (87.50:-/timme)


- Notera att köpta klipp inte går att lämna tillbaka.
Strötider kan bokas max 14 dagar framåt i tiden. Tider som avbokas mer än 48 timmar innan tiden börjar gälla återbetalas med ett klipp.

Hur köper man klipp
Ni köper klipp genom att betala till swishnr: 123 589 08 35 (Lämna namn och antal klipp som meddelande) Kontakta sedan Gunnar på telefon 0733-873125 för att få kontot uppdaterat. Under helger kontaktar ni Paul Gadd (0704921839) eller Anders Broman (0738410848). När kontot är uppdaterat får ni ett mail med ert nya saldo.

Bli medlem
Om du inte är medlem: Betala in medlemsavgift till BG 645-6735. Avgiften är 175:-/år för junior, 300:- för senior eller 350:- för familj. Skicka också ett mail till info.ktk@telia.com med namn, adress, telefonnummer och personnummer (10 siffror). Var ute i god tid, vi kan inte garantera att du blir uppdaterad i systemet från ena dagen till nästa.

Boka utan att registrera sig
För dig som vill boka en bana utan att registrera dig i bokningssystemet: På vardagar kontaktar du Gunnar på telefon 0733-873125 mellan 15:00 och 19:00. Under helger kontaktar du Paul Gadd (0704921839) eller Anders Broman (0738410848). Ni betalar tiden via swishnr: 123 589 08 35. Priset är 160:-/timme för icke medlem och 140:-/timme för medlem. Tänk på att boka i god tid, vi hjälper till med bokning i mån av tid.

I början av 2018 kommer vi övergå till ett digitalt webbaserat bokningssystem där du som medlem kommer att kunna boka dina tider. För att kunna boka i det nya systemet behöver vi lägga in dig som användare och för det behöver vi din mail-adress. Skicka ett mail med ditt för -och efternamn samt telefonnummer till:

ktkkungsangen@gmail.com

Dagordningen är som följer:

§ 1 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET
§ 2 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN
§ 3 FRÅGA OM ÅRSMÖTETS STADGEENLIGA UTLYSNING
§ 4 STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE
§ 5 REVISORERNAS BERÄTTELSE
§ 6 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR DEN AVGÅENDE STYRELSEN
§ 7 VAL AV KLUBBORDFÖRANDE
§ 8 VAL AV ÖVRIGA FYRA STYRELSELEDAMÖTER SAMT SUPPLEANTER
§ 9 VAL AV REVISORER OCH REVISORSUPPLEANTER
§ 10 VAL AV VALBEREDNING. 2st
§ 11 FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT OCH BUDGET
§ 12 MOTIONER OCH ÖVRIGA FRÅGOR

Junior Open

Tre helger under oktober, november och december bjuder vi in alla födda 00-08 till singelspel i Junior Open. Till informationen.

Höstnyheter

TENNISLEKIS & TENNISSKOLA

Lekis för barn födda -11 och -12. Tennisskola för barn och vuxna. Startar vecka 34.

PROVA-PÅ-SPEL/ FÖRÄLDRATENNISKURS

Lördagen 19/8 12:00 har vi en kostnadsfri liten kurs utan
anmälningsplikt för intresserade föräldrar om hur man
lär ut tennisens olika slag. Samtidigt är det prova-på-spel
för allmänheten i hallen mellan kl 12:00 – 14:00.

FÖRETAGSTENNIS

Kungsängens TK bjuder in till kombinerad tennisinstruktion
samt information om klubbens verksamhet och gratis
prova-på-spel för samtliga företagare samt även övriga
intresserade i Upplands-Bro, Håbo och Järfälla.

Komplett information här.

Senaste nyheterna

Nyhetsarkiv