Nu har vi kommit en bra bit på vägen gällande matchi som beräknas starta senast 28/9.

Fortfarande går det att boka på hemsidan commodus fram till 10/10. Så boka på bara och mycket ledigt finns det ju. Kontakta gärna mig gällande Abonnemang där ju samma pris gäller from augusti dvs 140:-/h. fram till två dagar före Julafton.

Då ni går in på edert matchikonto from nu så kommer det upp en vädjan om att kontakta mig i KTK gällande insättning av klippen som ni har kvar.

Emellertid så är inte systemet igång full ut så vänta gärna med detta till efter 1:a oktober då Systemet har öppet. Sen är det fritt fram och jag flyttar över era respektive klipp.

www.matchi.se

Klockan 14-16 lördag den 19 augusti firar vi tennisens dag. Spel på 5 banor med minitennis, grustennis, föräldratennis instruktion, information om verksamheten, inskrivning, tennisskola/lekis, info om bokning, abonnemang.

Världens bästa kvinnliga golfare i historien var även en duktig tennisspelare och aktiv i KTK på 80-talet. Cirka 4 minuter in i dokumentären besöker hon hallen och spelar med vår ärade Gunnar.

Välkomna till tennishallen tisdag den 22 november för 2022 års årsmöte. Det bjuds på kaffe, saft och bullar. Härtligt välkomna!

Nu är KTK:s egen webbshop lanserad. Klicka på knappen på startsidan eller här: KTK Webbshop

Den 11 november kl 19 i Tennishallen: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordf och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. a) verksamhetsberättelse för det gångna året
b) förvaltningsberättelse (balans resultaträkning)
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Faställande av medlemsavgifter
10.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
11.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 12.Val av:
a) föreningens ordf för en tid av 1 år
b) fyra styrelseledamöter (för en tid av 1 år respektive 2år
c) minst två suppleanter för en tid av 1år
d) två revisorer samt 1st suppleant för en tid av 1år
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år av vilka en skall utses till ordförande
13 Övriga frågor

Läget kring Covid-19 har förbättrats och FMH/Svenska Tennisförbundet har hävt alla restriktioner annat än de allmänna och så gör även vi i KTK. Vänligen fortsätt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och föreskrifter tillsvidare.(se https://www.tennis.se/information-om-coronavirus/#allmanna-rad).
Mer information finns att läsa hos Svenska Tennisförbundet samt Folkhälsomyndigheten

Verksamheterna kommer fortsätta som vanligt till hösten och vi hoppas alla tar chansen till mycket eget spel under sommaren!

KTK passar på att tacka alla för att ni på ett bra sätt hjälpt till att hålla på restriktionerna och ha en skön sommar!

KTK Styrelse
1 Juli 2021

Senaste nyheterna

Nyhetsarkiv