Allmänt om klubben

Kungsängens Tennisklubb bildades 1966 och hallen byggdes 1983. Vi har idag ca 450 medlemmar. Klubben ligger belägen på Skolvägen 22 med utmärkta kommunala kommunikationer (buss och pendeltåg) och 2 Km från E18 vilket gör det lätt att komma hit.
 

Hallen och utebanor

Vi har 3 inne-banor med velourunderlag, Dura First line 1200. Hallen har en mycket bra belysning och en behaglig ljudnivå som ihop med filten gör det behagligt att spela. Banorna är avskilda (fönster) från åskådarplatsen/fiket vilket brukar vara uppskattat av spelarna. Våra 2 ute-banor har Båstadsgrus och håller mycket hög klass. Banorna ligger i en trevlig miljö i direkt anslutning till hallen.
 

StyrelsenOrdförande: Jonas Moberg 
 Vice Ordf: Patrik Eide
 Kassör: Robert Halling

 
Suppleant: Paul Gadd
 
Övrig styrelsemedl: Jiezzah Lindahl Odell
 

Sekreterare: Andreas Enström

 

 

KTK-administratör
Gunnar Lindahl
tel: , 0733-873125
hem: 0733-873125
E-post: info.ktk@telia.com
 

Revisorer
Anki Sjöström
Marianne Zetterström
 

Revisorsuppleant
Magnus Lindblom
 

Valberedning