Allmänt om klubben

Kungsängens Tennisklubb bildades 1966 och hallen byggdes 1983. Vi har idag ca 350 medlemmar. Klubben ligger belägen på Skolvägen 22 med utmärkta kommunala kommunikationer (buss och pendeltåg) och 2 Km från E18 vilket gör det lätt att komma hit.

Hallen och utebanor

Vi har 3 inne-banor med velourunderlag, Dura First line 1200. Hallen har en mycket bra belysning och en behaglig ljudnivå som ihop med filten gör det behagligt att spela. Banorna är avskilda (fönster) från åskådarplatsen/fiket vilket brukar vara uppskattat av spelarna. Våra 2 ute-banor har Båstadsgrus och håller mycket hög klass. Banorna ligger i en trevlig miljö i direkt anslutning till hallen.

Styrelsen

Ordförande: Therese Rydman

Vice Ordf:Per Adler

Kassör: Charlotte Lund

Sekreterare: Jiezzah Lindahl

Fastighetsansv: Jonas Moberg

Suppleanter:Paul Gadd & Dennis Odell

 

KTK-administratör
Gunnar Lindahl
tel: 08-581 73 390, 0733-873125
hem: 08-581 74 331
E-post: info.ktk@telia.com

Revisorer
Frank Hagberg
Madeleine Karnik

Revisorsuppleant
Ralf Wallin

Valberedning
Anders Bornefelt
Disen Biswas