Välkommen till Kungsängens TK

Kungsängens Tennisklubb välkomnar alla som vill spela tennis, såväl nybörjare som tävlingsspelare. Klubben erbjuder nybörjarträning, tenniskola​ och tennislekis samt har serielag​ i Svenska Tenniserien för både damer och herrar. Vi bedriver även regelbundet tävlingar​ för juniorer.

Vi har 3 inne-banor med nytt velourunderlag, Dura First Line 1200.
Underlaget ger en behaglig miljö som är tyst, mjukt mot kroppen och inte sliter på skor.
Hallen har en mycket bra  belysning som ihop med mattan gör det till en upplevelse att spela.

LEDIGA PLANTIDER

Kungsängens Tennisklubb erbjuder de bästa priserna i Stockholm.
För att boka, gå in under fliken "Boka Speltid".

Är du medlem i KTK har klubben ett digitalt webbaserat bokningssystem där du kan boka dina tider. För att kunna boka behöver vi lägga in dig som användare och för det behöver vi din mail-adress. Skicka ett mail med ditt för -och efternamn samt telefonnummer till: ktkkungsangen@gmail.com

Ni köper klipp genom att betala till swishnr: 123 589 08 35 (Lämna namn och antal klipp som meddelande). Mer information om bokning här.
Till Internetbokningen

SENASTE NYHETER

Den 11 november kl 19 i Tennishallen: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordf och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. a) verksamhetsberättelse för det gångna året
b) förvaltningsberättelse (balans resultaträkning)
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Faställande av medlemsavgifter
10.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
11.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 12.Val av:
a) föreningens ordf för en tid av 1 år
b) fyra styrelseledamöter (för en tid av 1 år respektive 2år
c) minst två suppleanter för en tid av 1år
d) två revisorer samt 1st suppleant för en tid av 1år
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år av vilka en skall utses till ordförande
13 Övriga frågor

loading...