2018 > 05

Kanske har du hört om GDPR (General Data Protection Regulation)?

GDPR är den dataskyddsförordning som ersätter PuL (personuppgiftslagen). Förordningen antogs i april 2016 och börjar gälla från den 25 maj 2018. GDPR syftar till att stärka dataskyddet för personer inom  EU och ställer högre krav på oss som organisation och vår behandling av dina personuppgifter.

Vi vill därför informera er som är medlemmar i Kungsängens TK att ni kan avregistrera er från klubbens register genom att skicka en begäran om detta via mail till info.ktk@telia.com. Väljer ni att avregistrera er så innebär det att ni inte längre är medlemmar i Kungsängens TK.

Kungsängens TK värnar om din personliga integritet och vi vill att du skall känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Senaste nyheterna

Nyhetsarkiv