2017

I början av 2018 kommer vi övergå till ett digitalt webbaserat bokningssystem där du som medlem kommer att kunna boka dina tider. För att kunna boka i det nya systemet behöver vi lägga in dig som användare och för det behöver vi din mail-adress. Skicka ett mail med ditt för -och efternamn samt telefonnummer till:

ktkkungsangen@gmail.com

Dagordningen är som följer:

§ 1 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET
§ 2 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN
§ 3 FRÅGA OM ÅRSMÖTETS STADGEENLIGA UTLYSNING
§ 4 STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE
§ 5 REVISORERNAS BERÄTTELSE
§ 6 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR DEN AVGÅENDE STYRELSEN
§ 7 VAL AV KLUBBORDFÖRANDE
§ 8 VAL AV ÖVRIGA FYRA STYRELSELEDAMÖTER SAMT SUPPLEANTER
§ 9 VAL AV REVISORER OCH REVISORSUPPLEANTER
§ 10 VAL AV VALBEREDNING. 2st
§ 11 FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT OCH BUDGET
§ 12 MOTIONER OCH ÖVRIGA FRÅGOR

Junior Open

Tre helger under oktober, november och december bjuder vi in alla födda 00-08 till singelspel i Junior Open. Till informationen.

Höstnyheter

TENNISLEKIS & TENNISSKOLA

Lekis för barn födda -11 och -12. Tennisskola för barn och vuxna. Startar vecka 34.

PROVA-PÅ-SPEL/ FÖRÄLDRATENNISKURS

Lördagen 19/8 12:00 har vi en kostnadsfri liten kurs utan
anmälningsplikt för intresserade föräldrar om hur man
lär ut tennisens olika slag. Samtidigt är det prova-på-spel
för allmänheten i hallen mellan kl 12:00 – 14:00.

FÖRETAGSTENNIS

Kungsängens TK bjuder in till kombinerad tennisinstruktion
samt information om klubbens verksamhet och gratis
prova-på-spel för samtliga företagare samt även övriga
intresserade i Upplands-Bro, Håbo och Järfälla.

Komplett information här.

Lördag den 14 oktober bjuder KTK in till minitennisturnering för födda 07-10. Mer information här.

Den 22-24 september och den 20-22 oktober bjuder KTK in till poolspel för alla födda 00-08. Mer information här.

Under maj till september kan du spela på klubbens eminenta grusbanor. All ytterligare information om utesäsongen hittar du här.

Majspelen 2017 spelas mellan den 22 april och den 7 maj. Mer information om detta här.

KTK inbjuder till Stockolm Open Maxitennistour. Dubbel för födda 2005-2007. Alla deltagare får spela minst fyra matcher. Mer information här.

Senaste nyheterna

Nyhetsarkiv