2021

Nu är KTK:s egen webbshop lanserad. Klicka på knappen på startsidan eller här: KTK Webbshop

Den 11 november kl 19 i Tennishallen: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordf och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. a) verksamhetsberättelse för det gångna året
b) förvaltningsberättelse (balans resultaträkning)
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Faställande av medlemsavgifter
10.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
11.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 12.Val av:
a) föreningens ordf för en tid av 1 år
b) fyra styrelseledamöter (för en tid av 1 år respektive 2år
c) minst två suppleanter för en tid av 1år
d) två revisorer samt 1st suppleant för en tid av 1år
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år av vilka en skall utses till ordförande
13 Övriga frågor

Läget kring Covid-19 har förbättrats och FMH/Svenska Tennisförbundet har hävt alla restriktioner annat än de allmänna och så gör även vi i KTK. Vänligen fortsätt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och föreskrifter tillsvidare.(se https://www.tennis.se/information-om-coronavirus/#allmanna-rad).
Mer information finns att läsa hos Svenska Tennisförbundet samt Folkhälsomyndigheten

Verksamheterna kommer fortsätta som vanligt till hösten och vi hoppas alla tar chansen till mycket eget spel under sommaren!

KTK passar på att tacka alla för att ni på ett bra sätt hjälpt till att hålla på restriktionerna och ha en skön sommar!

KTK Styrelse
1 Juli 2021

På grund av det rådande läget med Covid-19 och för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och föreskrifter så inför vi ytterligare anpassningar för att kunna driva tennisverksamheten på ett säkert sätt för alla medlemmar. Vi ber alla som besöker hallen att följa nedanstående och ta hänsyn till det rådande läget.

• Max 25 personer får vistas i lokalen samtidigt.
• Max 4 spelare får vistas samtidigt på banan under spel.
 Föräldrar: lämna/hämta barn skyndsamt och försök hålla distans. Vänta utanför hallen.
• Undvik att vistas i ”Cafeterian”.
• Fyll även på vattenflaskor hemma.
• Använd inte dusch och omklädningsrummen i hallen, byt om hemma.
• Stanna hemma om du känner dig förkyld eller om du träffat personer med COVID-19.
• Tänk på distansering och att tvätta händerna.

Verksamheter:
• Tennisskolan uppskjuten till och med 24 Jan -21
• Motionstennis - fortsätter med beaktande av ovan nämnda anpassningar
• Abonnemang - fortsätter med beaktande av ovan nämnda anpassningar
• Strötider - fortsätter med beaktande av ovan nämnda anpassningar • Serielag – tävlingar skjuts upp samt fortsätter med beaktande av ovan nämnda anpassningar
• Tävlingar - uppskjutna tillsvidare

Vi är extra noggranna med städning och hygien i anläggningen, ber er visa varandra hänsyn och respektera de riktlinjer som råder. Gemenskap genom omtanke – vi jobbar för varandra och med varandra för att tillsammans som klubb minska spridningen.

Mer information finns att läsa hos Svenska Tennisförbundet samt Folkhälsomyndighetens skärpta råd för Stockholms län.

Senaste nyheterna

Nyhetsarkiv