Till alla privatpersoner, företag och klubbar som hyr bantider

Eftersom styrelsen har uppmärksammat att det förekommer problem med bokningar/avbokningar och betalningar vill vi förtydliga vad som gäller. Vänligen observera att dessa regler gäller för alla.

Avbokningar
Bokningar som gäller mer än 5 timmar/dag ska avbokas senast 72 timmar före bokad tid. Enstaka strötider ska avbokas senast 24 timmar före bokad tid.

Vi ber även dig som har fast abonnemang att höra av dig om du inte kan nyttja banan. Detta för att vi då kan hyra ut dessa tider och därigenom undvika att banor står tomma.

För avbokning kontakta personalen (oftast Gunnar ) personligen/telefon eller via mail för att få avbokningen godkänd/bekräftad.

Betalningar
Förskottsbetalning gäller alltid; kuponger eller faktura beroende på vad som avtalats på förhand.

Tävlingar
Observera att tävlingar alltid har företräde framför abonnemang och andra typer av bokningar. Detta gäller även vid utomhustävling som pga dåligt väder på kort varsel måste flyttas in i hallen. Vi hoppas på din förståelse för detta.

Nyhetsarkiv